JOIN OUR MAILING LIST
 • Oprig van Maatskappye, Koöperasies, Vennootskapooreenkomste en Trusts
 • Opstel van kontrakte vir eienaars, vennote en lede
 • Opstel en indiening van registrasie dokumentasie
 • Registrasie by die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens (SAID):
  • Inkomste Belasting (IB)
  • Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)
  • Werknemersbelasting (EMP)
  • Vaardigheidsontwikkelingsheffing (SDL)
  • Werkloosheidsversekeringsfonds (UIF)
  • SAID e-Filing
  • Gelyke Indiensnemingsverslag (EE Verslag)
 • Registrasie by die Departement van Arbeid:
  • Werkloosheidsversekeringsfonds (WVF)
  • Vergoedingskommissaris
Back Back to top