JOIN OUR MAILING LIST

Begin 'n nuwe besigheid Evaluering van besigheidsidee Besigheidsplan Begrotings en kontantvloeiprojeksie Reël van finansiering / subsidies Registreer vir BTW, WVF en SDL Personeelbeplanning BEE Sertifikaat Risiko analise e

Oprig van Maatskappye, Koöperasies, Vennootskapooreenkomste en Trusts Opstel van kontrakte vir eienaars, vennote en lede Opstel en indiening van registrasie dokumentasie Registrasie by die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens (SAID): In

Koop en verkoop van bestaande besighede Besigheidswaardasie Besigheidsplan Koopooreenkoms Finansiële state evaluering Begrotings en kontantvloei projeksies Personeel oorname Reël van finansiering

Ons doel is om 'n toegevoegde diens aan kliënte te lewer en is trots daarop dat ons 'n eerlike, betroubare en hoë gehalte diens lewer. Garden Route Boekhouers is 'n gespesialiseerde Rekeningkunde en verwante dienste firm

Besigheidskontrakte Dienskontrakte (vir werknemers) CCMA bystand

Bemarkingstrategie en -bestuur Verbruikersontleding Mark evaluering Beoordeel kompetisie Beoordeel verspreidingsnetwerk Promosie veldtog

Verifikasie van BBBEE Uitreik van BEE sertifikate Advies om te voldoen aan BEE standaarde

Behulpsaam met tender dokumentasie Registrasie op databasisse Kosteberekening

Besigheidsadvies en Mentordienste Algemene en gespesialiseerde besigheidsadvies Besigheidsleiding aan entrepreneurs

Evaluasie van produksiesisteem Voorraadbestuur / Distribusie / Verskaffingsketting Operasionele navorsing / Optimisering

Personeelkeuring / Dienskontrakte / Personeelopleiding Dissiplinêre en griewe prosedures Vakbond onderhandelings / Regsadvies Bystand by KVBA Verhore Analiseer voldoening aan die vereistes van arbeidswetgewing (WCA en WVF-regis
Back Back to top